Back to All Events

East Portland Arts and Literary Festival (EPALF)

Literary Panel + Reading

with: Ly Thuy Nguyen (translator); Kaitlin Rees (AJAR Press editor & translator); Genève Chao (bilingual poet & translator); Dao Strom (poet)

-

"index for seeing on two shores” : translation, feminism & diaspora

This discussion event will explore the dynamics of translation for women writers of the Asian/SE Asian diasporas. What are the responsibilities of the translator and/or of the publisher who shepherds these translated works into being? How are the dynamics of translation influenced by where the translator is from or is located? What is the relationship between translation and being female, queer, non-binary, or working from the margins? And how is the act/art of translating women writers different from that of translating male writers? What does it really mean to “translate” - another’s words, voice, vision, etc? How do translators and authors ‘speak’ to one another? This panel engages local poet, Dao Strom, with the translator of her bilingual Vietnamese-English poetry book, Ly Thuy Nguyen, and one of the editors, Kaitlin Rees, from Ajar Press, the Hanoi-based press that published her book. Also joining the conversation will be Genève Chao, who is both a translator and bilingual poet.

"để nhìn qua hai bờ:" dịch thuật, nữ luận, và tha hương

Buổi tọa đàm bàn luận về động thái của dịch thuật trong sáng tác của những nữ tác gia thuộc cộng đồng người di cư Á châu và Đông Nam Á. Vai trò của dịch giả và nhà xuất bản trong việc tạo thành những tác phẩm đó là gì? Động thái của dịch thuật chịu sự ảnh hưởng nào từ nơi thổ nhưỡng hay chốn di dời của dịch giả? Đâu là mối quan hệ giữa dịch thuật với bản thể nữ, dị giới, bất-nhị-phân giới tính, hay là tọa lạc tại các bản lề? Và nghệ thuật/hành vi dịch thuật những sáng tác của nữ tác gia sẽ khác với của nam tác gia thế nào? "Dịch thuật" thực chất mang ý nghĩa gì - khi ta "dịch" lời, giọng nói, tầm nhìn của người khác? Dịch giả và tác giả "đối thoại" với nhau như thế nào? Buổi tọa đàm bao gồm nhà thơ sở tại Dao Strom, cùng dịch giả của tập thơ song ngữ Việt-Anh của cô, Ly Thúy Nguyễn, và Kaitlin Rees, một trong hai biên tập viên của Ajar Press tại Hà Nội, nơi đã xuất bản tập thơ. Tham gia buổi thảo luận còn có nhà thơ, dịch giả song ngữ Pháp-Anh Genève Chao.